Foglalj időpontot +36 30 480-3997

Kövess

Brain Gym óvodásoknak

Minden gyermek viselkedését alapvetően meghatározzák – akár pozitív, akár negatív értelemben – testének mozgásai, vagy éppen ezeknek a mozgásoknak a hiánya, az idegrendszerünkben lévő gátaktól függően. Az Észkerék kapcsoló Agytorna játékos gyakorlataival az óvodás gyerekek képessé válnak arra, hogy figyelmüket hosszabb ideig összpontosítsák, gondolataikat kifejezzék, és felismerjék saját, megismételhetetlen személyiségüket. Örömmel és játékként sajátítsák el az agytorna segítségével azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz elengedhetetlenül szükségesek.

Lateralitás, Fókuszálás és Központosítás fontossága

Az Agytorna gyakorlatai többek között a Lateralitás, Központosítás és Fókuszálás dimenzióiban dolgoznak.

Lateralitáson az agy azon képességét értjük, melynek köszönhetően az agy egyik féltekéje képes a másik félteke aktivitásainak koordinálására. Ez legfőképpen a látásért, hallásért és mozgásért felelős középső agyi területekre jellemző, itt ugyanis a két agyfélteke működése szempontjából átfedés tapasztalható. Az agy féltekei koordinációs képessége alapvető fontosságú az olvasás, írás és a kommunikációs készségek szempontjából egyaránt. Nélkülözhetetlen továbbá a teljes testet igénybevevő mozgások zökkenőmentes kivitelezéséhez, illetve ahhoz, hogy az ember képes legyen egyazon időben mozogni és gondolkodni.

 A fókuszálás nem más, mint az agy azon képessége, hogy összehangolja az elülső és hátulsó agyi területeinek működését. Ez a megértési, jelentéstulajdonítási képességek szempontjából fontos, továbbá elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember képes legyen a részletek érzékelésére egy komplex összefüggésrendszerben. Azok, akik nem rendelkeznek ezzel az alapvető képességgel gyakran figyelmi, megértésbeli problémákkal küszködnek.

 Központosítás alatt pedig a mély, illetve a felszíni agyrégiók - avagy fehér és szürkeállomány - közötti agyi koordinációt értjük. Ez az agyi képesség feltétlenül szükséges a szervezést igénylő feladatok elvégzéséhez, az érzelmek átéléséhez és kifejezéséhez valamint az úgynevezett személyes tér észleléséhez. Elengedhetetlen továbbá ahhoz, hogy az ember spontán emocionális reakciók helyett képes legyen a racionalitás elveit is figyelembe venni cselekvései során.

Az Agytornát már óvodáskorban érdemes elkezdeni

A gyakorlatok a meglévő tanulási problémákos hatékonyan segítenek, de használatuk jelentősen elősegíti a probléma megelőzését is. Ha már óvodás korban ezekkel a gyakorlatokkal serkentjük az agy működését, akkor megkönnyíthetjük gyermekünk közösségi beilleszkedését, a tanulási lépcsőfokok megtételélét így hozzásegítve ahhoz, hogy stresszmentes legyen számára a tanulás.

Jelentkezés

Egyéni Észkerék kapcsoló Agytornán való részvételhez kérlek vedd fel velem a kapcsolatot a weboldalon, az info@azeletmintolyan.hu email címen vagy a +3630 480-3997-es telefonszámon.

Forrás:
Dr. Paul. E. Dennison, Gail E. Dennison (1993): Észkapcsoló agytorna. Budapest, Agykontroll Gmk
Dr. Paul. E. Dennison, Gail E. Dennison (1997): Észkerékkapcsoló – Az edukinesztetika alapjai. Budapest, Agykontroll Gmk

Észkerék kapcsoló Agytorna Iskolásoknak-->